ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
50,000 ریال
1 سال
100,000 ریال
1 سال
50,000 ریال
1 سال
.in
390,000 ریال
1 سال
390,000 ریال
1 سال
390,000 ریال
1 سال
.com
550,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.biz
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.org
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
700,000 ریال
1 سال
.net
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
600,000 ریال
1 سال
.me
400,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
800,000 ریال
1 سال
.xyz
250,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال
500,000 ریال
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains