مرور محصولات و خدمات

DL -2GB
فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادون دامین: نامحدود
مکان سرور: آلمان
دیتاسنتر: Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور آپاچی
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس
20,000 ریال ماهانه
240,000 ریال سالانه
DL - 5GB
فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادون دامین: نامحدود
مکان سرور: آلمان
دیتاسنتر: Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور آپاچی
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس
50,000 ریال ماهانه
550,000 ریال سالانه
DL-10GB
فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادون دامین: نامحدود
مکان سرور: آلمان
دیتاسنتر: Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور آپاچی
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس
80,000 ریال ماهانه
880,000 ریال سالانه
DL-20GB
فضا : 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادون دامین: نامحدود
مکان سرور: آلمان
دیتاسنتر: Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور آپاچی
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس
160,000 ریال ماهانه
1,760,000 ریال سالانه
DL-30GB
فضا : 30 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادون دامین: نامحدود
مکان سرور: آلمان
دیتاسنتر: Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور آپاچی
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس
240,000 ریال ماهانه
2,640,000 ریال سالانه
DL-100GB
فضا : 100 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ادون دامین: نامحدود
مکان سرور: آلمان
دیتاسنتر: Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور آپاچی
آپتایم ۹۹.۹۹%
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس
450,000 ریال ماهانه