هاستینگ ویژه دانلود

DL -2GB

مکان سرور آلمان
دیتاسنتر Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 2 گیگابایت فضا
 • ۹۹.۹۹% آپتایم
DL - 5GB

مکان سرور آلمان
دیتاسنتر Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 5 گیگابایت فضا
 • ۹۹.۹۹% آپتایم
DL-10GB

مکان سرور آلمان
دیتاسنتر Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 10 گیگابایت فضا
 • ۹۹.۹۹% آپتایم
DL-20GB

مکان سرور آلمان
دیتاسنتر Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 20 گیگابایت فضا
 • ۹۹.۹۹% آپتایم
DL-30GB

مکان سرور آلمان
دیتاسنتر Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 30 گیگابایت فضا
 • ۹۹.۹۹% آپتایم
DL-100GB

مکان سرور آلمان
دیتاسنتر Hetzner
اخرین نسخه Directadmin
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
آنتی شلر و اسکنر قدرتمند
دارای فایروال و آنتی دیداس

 • 100 گیگابایت فضا
 • ۹۹.۹۹% آپتایم