مرور محصولات و خدمات

نمایندگی 15 گیگابایتی
مقدار فضا: 15 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت مجاز: 15
ftp مجاز: نامحدود
DNS اختصاصی: بله
قابلیت اورسل: خیر
امکان ایجاد دیتابیس: 2
اخرین نسخه دایرکت ادمین
آپتایم 99.99%
دارای فایروال و آنتی ویروس

تحویل فوری و آنلاین !
100,000 ریال ماهانه
نمایندگی 20 گیگابایتی
مقدار فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت مجاز: 20
ftp مجاز: نامحدود
DNS اختصاصی: بله
قابلیت اورسل: خیر
امکان ایجاد دیتابیس: 2
اخرین نسخه دایرکت ادمین
آپتایم 99.99%
دارای فایروال و آنتی ویروس

تحویل فوری و آنلاین !
150,000 ریال ماهانه
نمایندگی 30 گیگابایتی
مقدار فضا: 30 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت مجاز: 30
ftp مجاز: نامحدود
DNS اختصاصی: بله
قابلیت اورسل: خیر
امکان ایجاد دیتابیس: 2
اخرین نسخه دایرکت ادمین
آپتایم 99.99%
دارای فایروال و آنتی ویروس

تحویل فوری و آنلاین !
200,000 ریال ماهانه
نمایندگی 50 گیگابایتی
مقدار فضا: 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه: نامحدود
پارک دامین: نامحدود
ساب دامین: نامحدود
اکانت مجاز: 50
ftp مجاز: نامحدود
DNS اختصاصی: بله
قابلیت اورسل: خیر
امکان ایجاد دیتابیس: 2
اخرین نسخه دایرکت ادمین
آپتایم 99.99%
دارای فایروال و آنتی ویروس

تحویل فوری و آنلاین !
300,000 ریال ماهانه