مرور محصولات و خدمات

Reseller E-1
فضا: 5 گیگابیات
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
قابلیت اورسل: خیر
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به کلودلینوکس : بله
بک آپ گیری : روزانه / هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي:در صورت درخواست
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سامی هاست نوشته شده باشد
تحویل سرویس : آنی و خوکار!
100,000 ریال ماهانه
Reseller E
فضا: 10 گیگابیات
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
قابلیت اورسل: خیر
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به کلودلینوکس : بله
بک آپ گیری : روزانه / هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي:در صورت درخواست
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سامی هاست نوشته شده باشد
تحویل سرویس : آنی و خوکار!
150,000 ریال ماهانه
Reseller E
فضا: 15 گیگابیات
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
قابلیت اورسل: خیر
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به کلودلینوکس : بله
بک آپ گیری : روزانه / هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي:در صورت درخواست
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سامی هاست نوشته شده باشد
تحویل سرویس : آنی و خوکار!
200,000 ریال ماهانه
Reseller E
فضا: 30 گیگابیات
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
قابلیت اورسل: خیر
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به کلودلینوکس : بله
بک آپ گیری : روزانه / هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي:در صورت درخواست
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سامی هاست نوشته شده باشد

تحویل سرویس : آنی و خوکار!
250,000 ریال ماهانه
Reseller E
فضا: 50 گیگابایت
کنترل پنل : Cpanel و WHM
پهنای باند ماهيانه: نامحدود
قابلیت اورسل: خیر
ورژن پی اچ پی: انتخابی توسط خود یوزر
وب سرور قدرتمند لایت اسپید
مجهز به کلودلینوکس : بله
بک آپ گیری : روزانه / هفتگی / ماهیانه
IP اختصاصي:در صورت درخواست
انتقال رایگان وب سایت ها
DNS اختصاصي (ns1.yourdomain.com) بدون اینکه هیچ نامی از سامی هاست نوشته شده باشد

تحویل سرویس : آنی و خوکار!
400,000 ریال ماهانه