سرور مجازی هتزنر آلمان

DE VPS 1

سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
موجود نمیباشد.

 • 1 گیگابایت رم اختصاصی
 • 50 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 1 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
DE VPS 2

سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
موجود نمیباشد.

 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 1 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
DE VPS 3

سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
موجود نمیباشد.

 • 3 گیگابایت رم اختصاصی
 • 150 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
DE VPS 4

سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 200 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
DE VPS 5

سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 6 گیگابایت رم اختصاصی
 • 300 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 4 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
DE VPS 6

سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 8 گیگابایت رم اختصاصی
 • 350 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 4 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
DE VPS 7 -3 موجود است

سیستم عامل انتخابی
دیتاسنتر هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 10 گیگابایت رم اختصاصی
 • 400 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 4 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی