مرور محصولات و خدمات

DE VPS 1 (0 موجود است)
رم اختصاصی : 1 گیگابایت
هارد اختصاصی : 50 گیگابایت
پردازنده : 1 هسته Xeon
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : CentOs - Windows - Debian - Ubuntu
دیتاسنتر : هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
دارای پینگ پایین : آی پی برای تست پینگ (بزودی)

موجود نمیباشد.

150,000 ریال ماهانه
DE VPS 2 (0 موجود است)
رم اختصاصی : 2 گیگابایت
هارد اختصاصی : 100 گیگابایت
پردازنده : 1 هسته Xeon
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : CentOs - Windows - Debian - Ubuntu
دیتاسنتر : هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
دارای پینگ پایین : آی پی برای تست پینگ (بزودی)

موجود نمیباشد.

250,000 ریال ماهانه
DE VPS 3 (0 موجود است)
رم اختصاصی : 3 گیگابایت
هارد اختصاصی : 150 گیگابایت
پردازنده : 2 هسته Xeon
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : CentOs - Windows - Debian - Ubuntu
دیتاسنتر : هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
دارای پینگ پایین : آی پی برای تست پینگ (بزودی)

موجود نمیباشد.

350,000 ریال ماهانه
DE VPS 4
رم اختصاصی : 4 گیگابایت
هارد اختصاصی : 200 گیگابایت
پردازنده : 2 هسته Xeon
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : CentOs - Windows - Debian - Ubuntu - kali
دیتاسنتر : هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
دارای پینگ پایین : آی پی برای تست پینگ (بزودی)
450,000 ریال ماهانه
DE VPS 5
رم اختصاصی : 6 گیگابایت
هارد اختصاصی : 300 گیگابایت
پردازنده : 4 هسته Xeon
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : CentOs - Windows - Debian - Ubuntu - kali
دیتاسنتر : هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
دارای پینگ پایین : آی پی برای تست پینگ (بزودی)
700,000 ریال ماهانه
DE VPS 6
رم اختصاصی : 8 گیگابایت
هارد اختصاصی : 350 گیگابایت
پردازنده : 4 هسته Xeon
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : CentOs - Windows - Debian - Ubuntu - kali
دیتاسنتر : هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
دارای پینگ پایین : آی پی برای تست پینگ (بزودی)
1,000,000 ریال ماهانه
DE VPS 7 (3 موجود است)
رم اختصاصی : 10 گیگابایت
هارد اختصاصی : 400 گیگابایت
پردازنده : 4 هسته Xeon
آی پی اختصاصی : 1 عدد
سیستم عامل : CentOs - Windows - Debian - Ubuntu - kali
دیتاسنتر : هتزنر - Hetzner
دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان
دارای پینگ پایین : آی پی برای تست پینگ (بزودی)
1,200,000 ریال ماهانه