مرور محصولات و خدمات

iispc 100MB
فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ویندوز : Windows 2008 r2
کنترل پنل : Plesk آخرین ورژن
تعداد دامنه : 1 عدد
تعداد وب سایت : 1 عدد
تعداد ساب دامنه : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد ایمیل : 2 عدد
ایمیل ارسالی در ساعت : حداکثر 60 عدد
POP3/SMTP : بله
امکان فوروارد ایمیل های دریافتی به آدرس دیگر : بله
جلوگیری از اسپم (spam guard) : بله
پنل تحت وب برای مدیریت ایمیل (webmail) : بله
IIS 7.x : بله
Net Framework 2.x : بله
Net Framework 4.x : بله
SQLServer 2008 : یک عدد
Remote SQL Server : بله
php : بله
ورژن php : انتخابی توسط کاربر
Ajax : بله
html : بله
java script : بله
css : بله
jquery : بله
Microsoft SilverLight : بله
Space Usage : بله
Bandwidth Stats : بله
Virtual Directory : بله
Redirect : بله
File Manager : بله
Custom MIME : بله
Custom Index Page : بله
آنتی ویروس : بله (kaspersky)
فایروال : بله
بک آپ هفتگی : بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر : بله
150,000 ریال ماهانه
iispc 500MB
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
ویندوز : Windows 2008 r2
کنترل پنل : Plesk آخرین ورژن
تعداد دامنه : 2 عدد
تعداد وب سایت : 2 عدد
تعداد ساب دامنه : نامحدود
تعداد FTP : نامحدود
تعداد ایمیل : 5 عدد
ایمیل ارسالی در ساعت : حداکثر 100 عدد
POP3/SMTP : بله
امکان فوروارد ایمیل های دریافتی به آدرس دیگر : بله
جلوگیری از اسپم (spam guard) : بله
پنل تحت وب برای مدیریت ایمیل (webmail) : بله
IIS 7.x : بله
Net Framework 2.x : بله
Net Framework 4.x : بله
SQLServer 2008 : یک عدد
Remote SQL Server : بله
php : بله
ورژن php : انتخابی توسط کاربر
Ajax : بله
html : بله
java script : بله
css : بله
jquery : بله
Microsoft SilverLight : بله
Space Usage : بله
Bandwidth Stats : بله
Virtual Directory : بله
Redirect : بله
File Manager : بله
Custom MIME : بله
Custom Index Page : بله
آنتی ویروس : بله (kaspersky)
فایروال : بله
بک آپ هفتگی : بله
بک آپ ماهانه در سرور دیگر : بله
250,000 ریال ماهانه