مرور محصولات و خدمات

HI-02 (0 موجود است)
فضا: 50 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 2 گیگابایت
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
سایر امکانات: نامحدود
تحویل فوری و آنلاین !

موجود نمیباشد.

40,000 ریال ماهانه
200,000 ریال سالانه
HI-03 (0 موجود است)
فضا: 100 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 4 گیگابایت
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
سایر امکانات: نامحدود
تحویل فوری و آنلاین !

موجود نمیباشد.

50,000 ریال ماهانه
250,000 ریال سالانه
HI-05 (0 موجود است)
فضا: 250 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 6 گیگابایت
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
سایر امکانات: نامحدود
تحویل فوری و آنلاین !

موجود نمیباشد.

60,000 ریال ماهانه
300,000 ریال سالانه
HI-06 (0 موجود است)
فضا: 500 مگابایت
پهنای باند ماهیانه: 8 گیگابایت
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
سایر امکانات: نامحدود
تحویل فوری و آنلاین !

موجود نمیباشد.

80,000 ریال ماهانه
400,000 ریال سالانه
HI-07 (0 موجود است)
فضا: 1 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 10 گیگابایت
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
سایر امکانات: نامحدود
تحویل فوری و آنلاین !

موجود نمیباشد.

100,000 ریال ماهانه
600,000 ریال سالانه
HI-08 (0 موجود است)
فضا: 2 گیگابایت
پهنای باند ماهیانه: 15 گیگابایت
MYSQL : بله
دامین های قابل اتصال:نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
کنترل پنل: دایرکت ادمین
سایر امکانات: نامحدود
تحویل فوری و آنلاین !

موجود نمیباشد.

130,000 ریال ماهانه
700,000 ریال سالانه