مرور محصولات و خدمات

اکانت اختصاصی Nod32 -A
تعداد کاربر مجاز : تک کاربره
یوزر و پسورد اختصاصی : بله
قابلیت اپدیت Nod32 : بله
قابلیت آپدیت Eset Smart Security : بله
متناسب با ورژن های : 3 , 5 , 6 , 7 , 8

30,000 ریال ماهانه
70,000 ریال سه ماهه
130,000 ریال شش ماهه
200,000 ریال سالانه
اکانت اختصاصی Nod32 -B
تعداد کاربر مجاز : دو کاربره
یوزر و پسورد اختصاصی : بله
قابلیت اپدیت Nod32 : بله
قابلیت آپدیت Eset Smart Security : بله
متناسب با ورژن های : 3 , 5 , 6 , 7 , 8

50,000 ریال ماهانه
110,000 ریال سه ماهه
150,000 ریال شش ماهه
240,000 ریال سالانه
اکانت اختصاصی Nod32 -C
تعداد کاربر مجاز : سه کاربره
یوزر و پسورد اختصاصی : بله
قابلیت اپدیت Nod32 : بله
قابلیت آپدیت Eset Smart Security : بله
متناسب با ورژن های : 3 , 5 , 6 , 7 , 8

80,000 ریال ماهانه
140,000 ریال سه ماهه
200,000 ریال شش ماهه
350,000 ریال سالانه
اکانت اختصاصی Nod32 -D
تعداد کاربر مجاز : چهار کاربره
یوزر و پسورد اختصاصی : بله
قابلیت اپدیت Nod32 : بله
قابلیت آپدیت Eset Smart Security : بله
متناسب با ورژن های : 3 , 5 , 6 , 7 , 8

110,000 ریال ماهانه
180,000 ریال سه ماهه
290,000 ریال شش ماهه
480,000 ریال سالانه